Store Trolltind (1788 moh), søndag 19.08.12

Dette er ein tung tur og ein må rekne med 8 – 10 timer på turen. Turen startar på Trollstigplatået på god sti  som raskt går over på til dels grov steinur, grus og berg. Godt fottøy er derfor nødvendig og ein treng også vindtett tøy. Det er nokre luftige parti siste stykket fram mot Bruraskaret og siste stykket opp mot toppen, men der vil vi hjelpast åt.

Vi bruker ca. 1,5 timer til Frokostplassen der vi planlegger ein god rast. Bruraskaret (ca. 1500 moh) når vi etter ca. 3,5 timer og derfrå bruker vi ca.1 time til topps. Ved Bruraskaret blir stien vi går på kalla ”Heen highway”, oppkalla etter den kjente fjellmannen Arne Randres Heen.

Heile turen har spektakulær utsikt. Vi ser baksida av Trolltindane allereie når vi nærmar oss Frokostplassen og derfrå er utsikta formidabel. Når vi kjem til Bruraskaret ser  ein rett ned i Romsdalen. På toppen er utsikta formidabel, ein overdriv ikkje når ein seier at ein der ser store deler av fylket.

Dersom nokon får synes turen blir for tung / vanskeleg kan ein undervegs vurdere om ein skal dele gjengen og eventuelt finne eit alternativt turmål, f. eks. Stabben.

Turen kan bli avlyst ved dårlig ver.

Oppmøte J.R. Sunde 19.08.12 kl. 07.30

Turavgift kr. 30,-

Turleiarar : Odd-Rune Havnegjerde , Kjetil Fylling, Roy-Magne Sunde og Nils Roger Matvik.

Kontaktpersoner Odd-Rune Havnegjerde  tlf. 920 95 652 og Kjetil Fylling  tlf. 95 942 984