Sula Turlag Senior til Muldal, lørdag 14.06.14

Vi møtes på Johan R. Sunde og kjøring derifra tar ca. 1,5 timer. Parkeringsplassen ligger rett etter tunellen fra Fjøra, på venstre hånd, og stien/veien opp til Muldal begynner 100 m etter parkeringsplassen, i retning Tafjord. Vi går fra parkeringsplassen til Muldal på en dryg time. Vi skal opp 360 m.o.h og ca. 2 km ganglengde. Det er god vei å gå på, nesten slett og godt gruset. Her er bratt, men vi tar nødvendig tid og pauser. Det er tett skog så vind og sol vil ikke sjenere. Høy temperatur ordner vi sjøl. Når vi vel har kommet opp så har vi en rasteplass med bord og benker før vi går over brua. Stien ned til fossen går mellom gårdstuna, men vi må gå langt ned for å se fossen og det er bratt tilbake. Denne avstikkeren vurderer vi når vi kommer opp.

Er formen bra kan vi fortsette turen i ca. 3,5 km frem til Muldal-setrene. Stigningen her er ca. 150 m. Avgjørelse om denne siste etappen tas underveis, eventuelt kan vi dele gruppen. Det er lett å gå innover, og fin sti. Vi bruker omtrent like lang tid inn til setrene som opp til Muldal. Vi har snakket med noen av grunneierene, og de har ingen innvending mot besøk, men ber oss være varsom med ild da det er knusktørt i terrenget. På denne delen av turen anbefales fjellsko.

Oppmøte Johan R. Sunde kl. 10.00

Turledere Viktor Barstad tlf. 922 19 265 og Olaug Vågnes tlf. 482 12 101