Sula Turlag

Sula Turlag står for eit natur- og miljøvenleg friluftsliv. Sula Turlag sine oppgåver er å:

• Arrangere turar i fjell, skog og mark og ved sjø sommar som vinter.
• Merke og legge til rette løyper i fjell og utmark der det er behov for dette.
• Arrangere medlemsmøte og kurs.
• Rettleie og hjelpe medlemmar med informasjon om turar og utstyr.
• Samarbeide med andre organisasjonar om friluftsliv.